taban çıkmak (veya girmek veya koymak)

taban çıkmak (veya girmek veya koymak)

futbolda topla oynayan oyuncunun hareketini engellemek için doğrudan doğruya tabanla müdahale etmek.


taban çıkmak (veya girmek veya koymak) için benzer kelimeler


taban çıkmak (veya girmek veya koymak), 38 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'b', 'a', 'n', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'g', 'i', 'r', 'm', 'e', 'k', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'o', 'y', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
taban çıkmak (veya girmek veya koymak) kelimesinin tersten yazılışı )kamyok ayev kemrig ayev( kamkıç nabat diziliminde gösterilir.