yasa çıkarmak (veya yapmak veya koymak)

yasa çıkarmak (veya yapmak veya koymak)

bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak.


yasa çıkarmak (veya yapmak veya koymak) için benzer kelimeler


yasa çıkarmak (veya yapmak veya koymak), 39 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 's', 'a', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'y', 'a', 'p', 'm', 'a', 'k', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'o', 'y', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
yasa çıkarmak (veya yapmak veya koymak) kelimesinin tersten yazılışı )kamyok ayev kampay ayev( kamrakıç asay diziliminde gösterilir.