yimez

yimez

Kıskanç.


yimez için benzer kelimeler


yimez, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'i', 'm', 'e', 'z', şeklindedir.
yimez kelimesinin tersten yazılışı zemiy diziliminde gösterilir.