yoksulluk adası

yoksulluk adası İng. slum area

Bir kent içinde, düzentasara uygun olarak oluşmuş komşuluk birimleri arasında kalan ve bütün nitelikleriyle göze batan yoksul komşuluğu, bk. yoksul komşuluğu.


yoksulluk adası için benzer kelimeler


yoksulluk adası, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'o', 'k', 's', 'u', 'l', 'l', 'u', 'k', ' ', 'a', 'd', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
yoksulluk adası kelimesinin tersten yazılışı ısada kulluskoy diziliminde gösterilir.