yol azmak, (yoldan azmak, yolu azmak, yolun azmak, yol azıtmak)

yol azmak, (yoldan azmak, yolu azmak, yolun azmak, yol azıtmak)

Yolunu şaşırmak, doğru yoldan sapmak, yanlış yola gitmek.


yol azmak, (yoldan azmak, yolu azmak, yolun azmak, yol azıtmak) için benzer kelimeler


yol azmak, (yoldan azmak, yolu azmak, yolun azmak, yol azıtmak), 63 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'o', 'l', ' ', 'a', 'z', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'y', 'o', 'l', 'd', 'a', 'n', ' ', 'a', 'z', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', 'y', 'o', 'l', 'u', ' ', 'a', 'z', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', 'y', 'o', 'l', 'u', 'n', ' ', 'a', 'z', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', 'y', 'o', 'l', ' ', 'a', 'z', 'ı', 't', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
yol azmak, (yoldan azmak, yolu azmak, yolun azmak, yol azıtmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamtıza loy ,kamza nuloy ,kamza uloy ,kamza nadloy( ,kamza loy diziliminde gösterilir.