genlik azmak, (geñek azmak)

genlik azmak, (geñek azmak)

Mide bozulmak.


genlik azmak, (geñek azmak) için benzer kelimeler


genlik azmak, (geñek azmak), 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'l', 'i', 'k', ' ', 'a', 'z', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'g', 'e', 'ñ', 'e', 'k', ' ', 'a', 'z', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
genlik azmak, (geñek azmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamza keñeg( ,kamza kilneg diziliminde gösterilir.