yolak debesi

yolak debesi Fr. Coléocèle
yolak debesi Fr. Élytrocèle
yolak debesi Fr. Colpocèle, coléocèle

yolak debesi için benzer kelimeler


yolak debesi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'o', 'l', 'a', 'k', ' ', 'd', 'e', 'b', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
yolak debesi kelimesinin tersten yazılışı isebed kaloy diziliminde gösterilir.