karıncıl yolak açımı

karıncıl yolak açımı Fr. Laparoélytrotomie, Syn. gastroélytrotomie

karıncıl yolak açımı için benzer kelimeler


karıncıl yolak açımı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'c', 'ı', 'l', ' ', 'y', 'o', 'l', 'a', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
karıncıl yolak açımı kelimesinin tersten yazılışı ımıça kaloy lıcnırak diziliminde gösterilir.