karıncıl eğef

karıncıl eğef Fr. Ventriculogramme

karıncıl eğef için benzer kelimeler


karıncıl eğef, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'c', 'ı', 'l', ' ', 'e', 'ğ', 'e', 'f', şeklindedir.
karıncıl eğef kelimesinin tersten yazılışı feğe lıcnırak diziliminde gösterilir.