karıncıl dalak alımı

karıncıl dalak alımı Fr. Laparosplénectomie

karıncıl dalak alımı için benzer kelimeler


karıncıl dalak alımı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'c', 'ı', 'l', ' ', 'd', 'a', 'l', 'a', 'k', ' ', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
karıncıl dalak alımı kelimesinin tersten yazılışı ımıla kalad lıcnırak diziliminde gösterilir.