karıncıl (duruş)

karıncıl (duruş) Fr. Ventral (position)

karıncıl (duruş) için benzer kelimeler


karıncıl (duruş), 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'c', 'ı', 'l', ' ', '(', 'd', 'u', 'r', 'u', 'ş', ')', şeklindedir.
karıncıl (duruş) kelimesinin tersten yazılışı )şurud( lıcnırak diziliminde gösterilir.