kesik eğef

kesik eğef Fr. Biseau

kesik eğef için benzer kelimeler


kesik eğef, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'i', 'k', ' ', 'e', 'ğ', 'e', 'f', şeklindedir.
kesik eğef kelimesinin tersten yazılışı feğe kisek diziliminde gösterilir.