kesik

kesik, -ği

a. 1. Gazete, dergi vb.nden kesilmiş yazı, kupür: “İçinde bir gazete kesiği var.” -F. R. Atay. 2. Kesilmiş olan yer: Parmağındaki kesikler. 3. Çiğ sütten yapılan yağsız peynir, çökelek, ekşimik. 4. sf. Aralıklı: “Derinlerden gelen kesik düdük sesleri arasında, evimin ve çocuklarımın çığlığını yakalamak için bir hayli uğraştım.” -N. F. Kısakürek. 5. sf. Kesilmiş olan: “Biri saçları kesik, gözleri ayrık, dişleri dökük fakat çok dinç ve güzel bir nineydi.” -H. E. Adıvar. 6. sf. Kesilerek bozulmuş olan: Kesik süt. 7. sf. Kısa. 8. sf. sp. Takım kadrosuna alınmamış (oyuncu). 9. sf. argo Parası olmayan. 10. sf. argo Tutkun, hayran. 11. hlk. Tarla, bağ ve bahçe çevresine açılan hendek.


kesik Fr. Coupure
kesik

1. Tarla, bağ ve bahçe çevresine açılan hendek, ark. 2. Köye yakın tarla, bahçe. 3. Bağları ayıran çit. 4. Sebze bahçesi. 5. Tepelerin üzerindeki düzlük. 6. Çayırların kıyılarındaki bataklıklar. 7. Engebeli toprak.


kesik

1. Çiğ sütten yapılan yağsız peynir, çökelek. 2. Süzülmüş ayran.


kesik

Köy evlerinde ambar işini gören, kerpiçle bölünmüş yer.


kesik

Sıra, nöbet.


kesik

1. Yemeni, terlik. 2. Ayakkabı.


kesik

Sudan, dondan ve çoraktan sararmış ekin.


kesik

1. Kansız, zayıf insan. 2. Dayanıksız, güçsüz (kimse).


kesik

1. Köye yakın tarla. 2. Hendek, ark: Bağın etrafını kesikle çivirttirdim.


kesik

Hızlı yürüyemeyen, yorgun: O atı sakın alma kesiktir.


kesik

Çökelek.


kesik

Kesik, kapalı


kesik İng. cutaway

Üst perdelere daha rahat ulaşılabilmesi için gövde ile sapın birleştiği kısmın altına açılan oyuk.


kesik İng. cutting, clipping (newspaper)

Gazete ya da dergilerden kesilmiş yazı.


kesik İng. hlk.

Çökelek.


kesik Fr. coupure

Gazete ve dergilerden, bir yazının ya da belli bir konuyla ilgili bölümlerin kesilip saklananları.

I) 1. bk. kesmik (I) 2. Bozulup çökelek durumuna gelen süt. (Küçükkabaca *Uluborlu, Yukarıtırtar *Yalvaç -Isparta)

II) Tarlaya gelen fazla suyu süzmek ya da hayvanların tarlaya girmelerini önlemek için tarla kenarına açılan hendek. (Darıveren *Acıpayam -Denizli)


Kesik

Adana ili, Karataş ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Kesik

Ağrı ili, Tutak ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Kesik

İzmir ili, Menemen ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


kesik için benzer kelimeler


kesik, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'i', 'k', şeklindedir.
kesik kelimesinin tersten yazılışı kisek diziliminde gösterilir.