yöneltili türev

yöneltili türev İng. directional derivative

(…)Anlamdaş. yönlü türev.


yöneltili türev için benzer kelimeler


yöneltili türev, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ö', 'n', 'e', 'l', 't', 'i', 'l', 'i', ' ', 't', 'ü', 'r', 'e', 'v', şeklindedir.
yöneltili türev kelimesinin tersten yazılışı verüt ilitlenöy diziliminde gösterilir.