Yukarımollahasan

Yukarımollahasan

Van ili, Özalp ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Yukarımollahasan, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, Y harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'Y', 'u', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'm', 'o', 'l', 'l', 'a', 'h', 'a', 's', 'a', 'n', şeklindedir.
Yukarımollahasan kelimesinin tersten yazılışı nasahallomırakuY diziliminde gösterilir.