zamandaş renk işlemi

zamandaş renk işlemi İng. simultanous system

TV. Alt taşıyıcının her an iki ayrı renklilik bilgisi taşıyacak biçimde değiştirime uğramasıyla ortaya çıkan renkli televizyon işlemi. Almaşık renk işleminin karşıtı.


zamandaş renk işlemi için benzer kelimeler


zamandaş renk işlemi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', 'd', 'a', 'ş', ' ', 'r', 'e', 'n', 'k', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
zamandaş renk işlemi kelimesinin tersten yazılışı imelşi kner şadnamaz diziliminde gösterilir.