zamandaşçılık

zamandaşçılık Fr. Simultanéisme

Sahnede aynı zamanda iki olayın gösterilmesi veya kişilerin açık konuşmalarından başka, gizli düşüncelerini de ayrı bir tarzda anlatmaları temeline dayanan yeni tekniğe göre eser yazma çığırı.


zamandaşçılık, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', 'd', 'a', 'ş', 'ç', 'ı', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
zamandaşçılık kelimesinin tersten yazılışı kılıçşadnamaz diziliminde gösterilir.