zamandışı

zamandışı Fr. atemporel

Şekilce zamanlı olduğu halde sınırlanmış bir zaman göstermiyen fiiller için kullanılır: Dünya dönüyor gibi.


zamandışı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
zamandışı kelimesinin tersten yazılışı ışıdnamaz diziliminde gösterilir.