zamandizi

zamandizi İng. Chronology

Tarihsel olayların zaman açısından sırası.


zamandizi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', 'd', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
zamandizi kelimesinin tersten yazılışı izidnamaz diziliminde gösterilir.