zamankatı

zamankatı İng. eratheme

En büyük yerbilim zamanı içinde, katmanlı kayaçlardan oluşmuş çağkatman birimi.


zamankatı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', 'k', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
zamankatı kelimesinin tersten yazılışı ıtaknamaz diziliminde gösterilir.