zamanla değişen geçiş

zamanla değişen geçiş İng. time-varying transition

zamanla değişen geçiş için benzer kelimeler


zamanla değişen geçiş, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', 'l', 'a', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'e', 'n', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'i', 'ş', şeklindedir.
zamanla değişen geçiş kelimesinin tersten yazılışı şiçeg neşiğed alnamaz diziliminde gösterilir.