zamanlama

zamanlama

a. Zamanlamak işi.


zamanlama İng. scheduling
zamanlama İng. timing

1. Oyuncunun, başka oyunlarla olan ilişkisinde ne zaman tepki göstereceğini belirten kavram. 2. Uygulayım öğelerinin oyuncularla eşlenmesinde dikkat edilen kavram.


zamanlama için benzer kelimeler


zamanlama, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
zamanlama kelimesinin tersten yazılışı amalnamaz diziliminde gösterilir.