zamanlanmış görevler

zamanlanmış görevler İng. scheduled tasks

zamanlanmış görevler için benzer kelimeler


zamanlanmış görevler, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', 'l', 'a', 'n', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'e', 'v', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
zamanlanmış görevler kelimesinin tersten yazılışı relverög şımnalnamaz diziliminde gösterilir.