zarar enazlaştırması

zarar enazlaştırması İng. loss minimisation

Bir firmanın olası zararını enaza indirebilmek amacıyla fiyat veya üretim miktarını ayarlama ilkesi.


zarar enazlaştırması için benzer kelimeler


zarar enazlaştırması, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'r', 'a', 'r', ' ', 'e', 'n', 'a', 'z', 'l', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
zarar enazlaştırması kelimesinin tersten yazılışı ısamrıtşalzane raraz diziliminde gösterilir.