zayıf dışsallık

zayıf dışsallık İng. weak exogeneity

zayıf dışsallık için benzer kelimeler


zayıf dışsallık, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'y', 'ı', 'f', ' ', 'd', 'ı', 'ş', 's', 'a', 'l', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
zayıf dışsallık kelimesinin tersten yazılışı kıllasşıd fıyaz diziliminde gösterilir.