zeigarnik etkisi

zeigarnik etkisi İng. zeigarnik phenomenon or effect

Bitirilmeden kesintiye uğratılan işlerin adının, bitirilenlerinkinden daha iyi anımsandığını gösteren deneysel sonuç.


zeigarnik etkisi için benzer kelimeler


zeigarnik etkisi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'i', 'g', 'a', 'r', 'n', 'i', 'k', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
zeigarnik etkisi kelimesinin tersten yazılışı isikte kinragiez diziliminde gösterilir.