ardaşlık etkisi

ardaşlık etkisi İng. seguence effect

Bir deneyde izlenen basamakların, aynı deneklere uygulanan işlemler üzerindeki etkisi.


ardaşlık etkisi için benzer kelimeler


ardaşlık etkisi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'a', 'ş', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
ardaşlık etkisi kelimesinin tersten yazılışı isikte kılşadra diziliminde gösterilir.