ayla etkisi

ayla etkisi İng. halo effect

Kişinin, bir özelliğini değerlendirirken, değerlendiricinin öteki kişilik özelliklerinin ya da kişiliğin tümünün olumlu ya da olumsuz yönde etkisinde kalması.


ayla etkisi için benzer kelimeler


ayla etkisi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'l', 'a', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
ayla etkisi kelimesinin tersten yazılışı isikte alya diziliminde gösterilir.