acı balık

acı balık, -ğı

a. hay. b. Sazangillerden, Avrupa'da ve ülkemiz göllerinde yaşayan, 8-10 santimetre uzunluğunda bir balık, gördek (Rhodeus amarus).


acı balık İng. bitterling

Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 8-10 cm kadar uzunlukta, dişisi yumurtalarını yumurtlama borusu aracılığıyla bazı midye türlerinin arasına bırakan, erkeği spermlerini bunların yanına bırakan, bir ay sonra yavruların midyeyi terkettiği görülen, iki hayvan arasında ortak yaşam görülen, Avrupa ve Türkiye'de göllerde yaşayan bir tür.


acı balık Lat. Rhodeus amarus

Kemikli balıkların sazangiller (Cyprinidae) familyasından yaklaşık 10 cm kadar uzunlukta olabilen, dişisi yumurtalarını yumurta borusu aracılığıyla bazı midye türlerinin arasına bırakan, üreme döneminde midyeyle ortak yaşam oluşturan, Avrupa ve Türkiye’deki bazı göllerde yaşayan bir tür, gördek.


acı balık İng. Bitterling

(Rhodeus amarus):Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının sazangiller (Cyprinidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 8-10 cm. Dişi, yumurtalarını, yumurtlama borusu araciyle bazı midye türlerinin (Unio, Anodonta) solungaçları arasına bırakır. Erkek de spermatozoonlarını bunların yanına boşaltır. Bir ay sonra yavrular midyeyi terkederler. İki hayvan arasında ortakyaşay vardır. Avrupa ve memleketimiz göllerinde yaşar.


acı balık için benzer kelimeler


acı balık, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
acı balık kelimesinin tersten yazılışı kılab ıca diziliminde gösterilir.