acı dülek

acı dülek

1. bk. acı kavun. 2. Ecbalium elaterium, cucurbitaceae.


acı dülek

Bir otun, acı suyu sarılığa ilâç olarak kullanılan ve kavuna benziyen küçük meyvası, eşek hıyarı.


acı dülek

bk. acı kavun


acı dülek için benzer kelimeler


acı dülek, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'd', 'ü', 'l', 'e', 'k', şeklindedir.
acı dülek kelimesinin tersten yazılışı kelüd ıca diziliminde gösterilir.