acı gavık

acı gavık

Bir çeşit ot.


acı gavık için benzer kelimeler


acı gavık, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'g', 'a', 'v', 'ı', 'k', şeklindedir.
acı gavık kelimesinin tersten yazılışı kıvag ıca diziliminde gösterilir.