acı genirek

acı genirek

Mide ekşimesi, hazımsızlık ve bundan ileri gelen geyirti.


acı genirek için benzer kelimeler


acı genirek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'g', 'e', 'n', 'i', 'r', 'e', 'k', şeklindedir.
acı genirek kelimesinin tersten yazılışı kerineg ıca diziliminde gösterilir.