acı günek

acı günek

1. Hindiba. 2. Kavunun delicesi.


acı günek için benzer kelimeler


acı günek, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'g', 'ü', 'n', 'e', 'k', şeklindedir.
acı günek kelimesinin tersten yazılışı kenüg ıca diziliminde gösterilir.