acı hamır

acı hamır

Hamur mayası.


acı hamır için benzer kelimeler


acı hamır, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'h', 'a', 'm', 'ı', 'r', şeklindedir.
acı hamır kelimesinin tersten yazılışı rımah ıca diziliminde gösterilir.