acı su

acı su, -yu

a. hlk. İçindeki minerallerin etkisiyle tadı sert olan kuyu veya pınar suyu: Acı su sabunu köpürtmez.


acı su İng. brackish water

Tuzluluk derecesi bakımından deniz suyu ile tatlı su arasında kalan ve pek yararlanılamayan sular.


acı su İng. brackish water

Klor içeriği 2,00 ppm’den fazla olan tuzlu su. Normal deniz suyundan daha az tuzluluğa sahip, fakat içme suyundan daha fazla tuzluluğa sahip su. Tuz oranı 1000 kısım suda 30-0,5 kısım tuz arasında değişir.


acı su İng. brackish water

1. İçindeki minerallerin etkisiyle tadı sert olan kuyu veya kaynak suyu. 2. Tatlı su ve deniz sularının karışım alanındaki %o5-18 arasında tuzluluğu olan su.


acı su İng. brackish water

Sert su.


acı su için benzer kelimeler


acı su, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 's', 'u', şeklindedir.
acı su kelimesinin tersten yazılışı us ıca diziliminde gösterilir.