acı veren

acı veren Fr. Algopoétique

acı veren için benzer kelimeler


acı veren, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'v', 'e', 'r', 'e', 'n', şeklindedir.
acı veren kelimesinin tersten yazılışı nerev ıca diziliminde gösterilir.