dirim veren

dirim veren Fr. Biogène ou biogénique

dirim veren için benzer kelimeler


dirim veren, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'v', 'e', 'r', 'e', 'n', şeklindedir.
dirim veren kelimesinin tersten yazılışı nerev mirid diziliminde gösterilir.