bilgi veren

bilgi veren İng. informant

Bir soruşturu ya da görüşmede soru sorulan ya da soru -yanıt ilişkisi içinde kendisinden bilgi alınan kişi. bk. yanıtlayıcı.


bilgi veren için benzer kelimeler


bilgi veren, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', ' ', 'v', 'e', 'r', 'e', 'n', şeklindedir.
bilgi veren kelimesinin tersten yazılışı nerev iglib diziliminde gösterilir.