açık kılcallar

açık kılcallar İng. vas capillare sinusoideum

anat. Sinüzoit kapillerleri.


açık kılcallar için benzer kelimeler


açık kılcallar, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'c', 'a', 'l', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
açık kılcallar kelimesinin tersten yazılışı rallaclık kıça diziliminde gösterilir.