açık onam

açık onam İng. informed consent

Aydınlatılmış onam.


açık onam için benzer kelimeler


açık onam, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'o', 'n', 'a', 'm', şeklindedir.
açık onam kelimesinin tersten yazılışı mano kıça diziliminde gösterilir.