onam

onam

rızâ, muvâfakat.


onam için benzer kelimeler


onam, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'n', 'a', 'm', şeklindedir.
onam kelimesinin tersten yazılışı mano diziliminde gösterilir.