genel-örtülü onam

genel-örtülü onam İng. general implied consent

Hayvanın hastanede kaldığı süre içinde, hayvan sahibinin bildiği veya bilmediği bütün işlemleri kapsayacak biçimde genel olarak ve örtülü nitelikte onam vermesi.


genel-örtülü onam için benzer kelimeler


genel-örtülü onam, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'e', 'l', '-', 'ö', 'r', 't', 'ü', 'l', 'ü', ' ', 'o', 'n', 'a', 'm', şeklindedir.
genel-örtülü onam kelimesinin tersten yazılışı mano ülütrö-leneg diziliminde gösterilir.