aydınlatılmış onam

aydınlatılmış onam İng. informed consent

Hayvan sahibinin, hayvanın sağlığı, tedavi seçenekleri, tedavinin amacı, beklenen yarar ve uygulamanın riski konularında yeterli ve doğru biçimde bilgilendirildikten sonra, yapılacak müdahaleler için onamının alınması, açık onam, aydınlatılmış olur, bilgilendirilmiş rıza.


aydınlatılmış onam için benzer kelimeler


aydınlatılmış onam, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'd', 'ı', 'n', 'l', 'a', 't', 'ı', 'l', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'o', 'n', 'a', 'm', şeklindedir.
aydınlatılmış onam kelimesinin tersten yazılışı mano şımlıtalnıdya diziliminde gösterilir.