açılış dengelemi

açılış dengelemi İng. opening balance sheet

1. Yıl başında sayışımların yeniden düzenlenmesini olumlu kılmak üzere günlük yazılığın açılışında ilk kez yazılan bir önceki yılın sayışım özeti. 2. Sayışımların yeniden açılmasına bağışıklık verilmek üzere düzenlenen denge. 3. Yeniden kurulan ve işletmeye açılan bir tecimevi ya da ortaklığın var olan para, demirbaş, mal değerleriyle ödenmiş ve yüklenilmiş anamallarının borçlu ve alacaklı durumlarını gösteren ilk kuruluş dengelemi.


açılış dengelemi için benzer kelimeler


açılış dengelemi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'l', 'ı', 'ş', ' ', 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
açılış dengelemi kelimesinin tersten yazılışı imelegned şılıça diziliminde gösterilir.