geçerli eder dengelemi

geçerli eder dengelemi İng. static balance sheet

Borçlu ve alacaklı öğelerin belirli bir günde geçerli ederlerine göre ve tümdeğer yöntemi ile yeniden değerlendirilmesi koşulları ile düzenlenen dengelem.


geçerli eder dengelemi için benzer kelimeler


geçerli eder dengelemi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'e', 'r', 'l', 'i', ' ', 'e', 'd', 'e', 'r', ' ', 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
geçerli eder dengelemi kelimesinin tersten yazılışı imelegned rede ilreçeg diziliminde gösterilir.