kapanış dengelemi

kapanış dengelemi İng. final balance sheet

1. Önceki dönem sayımlarının yazılımından sonra kapatılmış olarak düzenlenen dengelem. 2. Birleşme, ayrılma ya da arıtma kararı üzerine düzenlenen son dengelem.


kapanış dengelemi için benzer kelimeler


kapanış dengelemi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'a', 'n', 'ı', 'ş', ' ', 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
kapanış dengelemi kelimesinin tersten yazılışı imelegned şınapak diziliminde gösterilir.