bayındırım dengelemi

bayındırım dengelemi İng. balanced sheet of development

Kent tasarlarının ve izlencelerinin uygulanması sonucunda, kentte yaşayan bireylerin ve toplumun elde edecekleri toplumsal ve ekonomik yararlarla ödemek zorunda kalacakları toplumsal ve ekonomik tutarın karşılaştırılmasına dayanan bir tasar değerlendirme yöntemi.


bayındırım dengelemi için benzer kelimeler


bayındırım dengelemi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'y', 'ı', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
bayındırım dengelemi kelimesinin tersten yazılışı imelegned mırıdnıyab diziliminde gösterilir.