bayındırım belgesi

bayındırım belgesi İng. extract of cadastral entry

Bir kentin düzentasarındaki ve yapıdüzen yönetmeliğindeki ilkelere göre, bir kimsenin, iyesi olduğu yerbölüm üzerinde yapacağı yapının niteliklerine ilişkin tasarı düzenlemesine yardımcı olmak üzere, isteği üzerine, kendisine kent yönetimince verilen ve yapılacak yapının toprak üzerindeki konumu ile, komşu yerbölümlere uzaklıklarını gösteren belge.


bayındırım belgesi için benzer kelimeler


bayındırım belgesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'y', 'ı', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
bayındırım belgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleb mırıdnıyab diziliminde gösterilir.