bayındırım hakkı

bayındırım hakkı İng. development right

1. Toprağın iyeliğinden ayrı olarak, toprak iyesinin, kamunun vargı, eylem ve işlemleri sonucunda, hiçbir emek vermeksizin, toprağının bayındırılmasından elde edeceği artık değer. 2. İngiltere hükümetinin, 1947 tarihli bir yasa ile, kent toprağı iyelerinden, belli bir ön ödeme karşılığında alarak ulusallaştırdığı, bayındırma ve geliştirme ayrıcalığı.


bayındırım hakkı için benzer kelimeler


bayındırım hakkı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'y', 'ı', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
bayındırım hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah mırıdnıyab diziliminde gösterilir.