bayındırım izlencesi

bayındırım izlencesi İng. town development programme, stage development plan

Bir kentin ya da kasabanın düzentasarını uygulayabilmek için, yapılması öngörülen bayındırlık ve kamulaştırma işlerini, gerektirdikleri kaynak, gereç ve görevli sayısını da belirterek, tasar süresinden daha kısa dönemlere ayırarak öncelik sırasına koymak. Başka ülkelerde, genellikle 4, 5 ya da 6 yıl süreyle hazırlanan bayındırım izlencelerinin süresi, Türkiye'de 5 yıldır.


bayındırım izlencesi için benzer kelimeler


bayındırım izlencesi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'y', 'ı', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'i', 'z', 'l', 'e', 'n', 'c', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
bayındırım izlencesi kelimesinin tersten yazılışı isecnelzi mırıdnıyab diziliminde gösterilir.